nedjelja, 31. srpnja 2016.

DANIJEL SRDAREV / DRAWINGS / CRTEŽI u LAUBI / LAUBA kuća za umjetnost i ljudeDANIJEL SRDAREV / SLIKE IZ TRI CIKLUSA / INVARIJANTA / BESTIJARIJ - BESTIJARIJ VENECIJANSKIH KANALA / MIMIKRIJA 215 / LAUBA

 

 

 

 

 
CANTUS - ICARUS / CANTUS ANSAMBL / ICARUS ENSEMBLE / CIKLUS CANTUS & LAUBA / LUCA FRANCESCONI / BERISLAV ŠIPUŠ / KARLHEINZ STOCKHAUSEN illustrated by: DANIJEL SRDAREV / DANIJEL SRDAREV EXHIBITION LAUBA - SLIKE IZ TRI CIKLUSA

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 photo: Vedran MetelkoMIMIKRIJA 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARHITECT IVO / ARHITEKT IVO / PUBLICATION / PUBLIKACIJA / CELLA ANITA CELIĆ & DANIJEL SRDAREV

ARHITEKT IVO

Danijel Srdarev & Cella Anita Celic 


Publikacija je posvećena didaktičkom istraživanju Vitićevog nebodera kroz različite forme izražavanja, više segmenata analize uvođenjem publike u jednu vrstu edukativnog sadržaja namijenjenog različitim naraštajima, a prvenstveno najmlađoj publici. 
Zaigranim i neprentencioznim pristupom navedenim pojmovima, publikacija omogućava i otvara – afirmira prostor shvaćanju i samim time stvaranju vlastitih ideja.

Laginjina ulica 9


Design District Zagreb 2016

16 June - 19 June